Експертизи

 
    • Торгово-промислова палата України (ТППУ) здійснює широкий спектр експертиз таких як: комплексні наукові експертизи, науково-правові та правові незалежні експертизи необхідні в разі відсутності чіткої законодавчої бази в конкретній ситуації, що призводить до різної інтерпретації законних прав суб’єктів господарської діяльності.
    • Проведення науково-правової експертизи необхідно в разі відсутності законодавчої бази як єдиної доктрини встановлення істини при виникненні правових спорів між двома і більше сторонами медіації. До проведення експертизи можуть підключатися вчені галузевих наук (економічних, юридичних і лінгвістичних наук, в тому числі доктора інших гуманітарних і технічних наук) Вузькопрофільні вчені фахівці допомагають встановити істину і задекларувати всі обставини які могли вплинути на виникнення ситуації або спірного питання, проводять галузеву консультацію юристів про можливість або неможливість встановлення фактів причетних до певної події, яке привело з спірної ситуації.
    • Фахівці при проведенні науково-правової експертизи керуються певними умовами: умовивід має мати логічно-правильний і обгрунтований висновок, обставини-предмет експертизи повинні бути достовірними, обставини підтверджені документально. Фактичне становище обставин встановлюються в ході експертизи і вносяться в загальний стік обставин експертизи. Після ретельного проведення експертизи Торгово-промислова палата України робить містить висновок в якому встановлюється відповідальна особа і особа яка звільняється від відповідальності в зв’язку з сукупністю всіх встановлених фактів, документальних і науково-технічних доказів. Висновок не має запобігає сили для ухилення від виконання прямих обов’язків прописаних в контракті, договорі або будь-якому іншому документально оформленому угоді між спірними сторонами.
    • Висновок експертизи може бути використаний як додатковий доказ під час позасудового вирішення спорів між сторонами при досягненні медіативного угоди, а так же висновок може бути використаний як додатковий факт для відкриття судового провадження, в разі неможливості позасудового врегулювання спірної ситуації.