Патентно-ліцензійні послуги

 
  • Визначення концепції і стратегії, збір головних складових для визначення фірмового стилю і майбутнього іміджу компанії. Підбір кольору, корпоративних шрифтів, фактури та інших елементів фірмового стилю, необхідних для реєстрації товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг.
  • Розробка фірмового стилю, товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг;
  • Реєстрація товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг. Складання, подання та супровід заявок, подача їх на розгляд і експертизи в Українському інституті промислової власності та отримання свідоцтв про реєстрацію знаків товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг.
  • Патентування промислових зразків: подача заявки на розгляд, подача супровідної документації та проходження експертизи, отримання патенту на промисловий зразок.
  • Продовження терміну дії свідоцтв товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг та підтримання чинності патентів на промислові зразки.
  • Патентно-інформаційні пошуки за базами даних патентних бюро. Перевірка товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг, а так само промислових зразків на новизну.
  • Складання та реєстрація договорів для передачі прав і ліцензійних договорів на товарні знаки і торгові марки для товарів і послуг.
  • Реєстрація, продовження терміну дії та підтримання товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг в інших країнах.
  • Запобігання і припинення порушень інтелектуальних прав власників товарних знаків і торгових марок для товарів і послуг та промислових зразків, а також захист від недобросовісної конкуренції.
  • Представництво Вашої інтелектуальної або промислової власності в «Державному департаменті інтелектуальної власності України» або в «Українському інституті промислової власності».Для належного оформлення реєстрації прав на товарні знаки і торгові марки, отримання патенту на промисловий зразок повинен подаватися повний пакет документів який затверджений законодавчими і нормативними актами України. При наданні неповної інформації, неповному пакеті документів «Державний департамент інтелектуальної власності України» або «Український інститут промислової власності» в праві, без пояснення причини відмовити в проведенні експертизи і в розгляді реєстрації торгових марок і товарних знаків і в проходженні експертизи / реєстрації патентів на промислові зразки.