Юридичний супровід

 
    • Торгово-промислова палата України (ТППУ) виробляє комплекс робіт з юридичного супроводу українських підприємств і компаній-резидентів інших держав, в тому числі міжнародних.
    • Позасудове вирішення спорів, включаючи фінансові та матеріальні суперечки, що виникли в зв’язку з форс-мажорними обставинами або обставинами непереборної сили. Надання правових і законодавчих консультацій при виникненні суперечок. Виступ третьою стороною в процесі медіації, допомога в укладанні медіативного угоди між сторонами-учасниками спору. Повний супровід процесу медіації (спору): ознайомлення з претензіями сторін, вивчення документів сторін конфлікту, пропозиція оптимального варіанту врегулювання ситуації з урахуванням інтересів усіх сторін, юридичний контроль протягом усього процесу, контроль рівноправності учасників медіації, складання медіативного угоди, контроль підписання угоди сторонами, контроль виконання зобов’язань згідно з підписаним медіативного угоди.
    • ТПП України проводить комплексний юридичний супровід для отримання кредитів і інвестиційних портфелів українськими і зарубіжними компаніями. Проведення юридичних консультацій та юридична інформаційна підтримка. Консультації з приводу законодавчих аспектів, митного і податкового законодавства. Консультування в сфері цінних паперів і інших інвестиційних вкладень. Переклад і легалізація документів виданих органами державної регіональної влади та іншими комерційними або акредитованими представництвами.
    • Юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) для зарубіжних, міжнародних та українських підприємств, для державних інститутів і регіональних органів самоврядування. Консультативні юридичні заходи щодо аспектів митного законодавства. Видача сертифіката країни походження товарів. Сертифікація товарів і послуг, реєстрація прав на товарні знаки і торгові марки. Засвідчення документів комерційного характеру: контракти, договори, статутні документи та ін. Посвідчення та підтвердження автентичності документів виданих комерційними і державними структурами України, інших країн і груп держав.
    • Юридичний супровід оформлення контрактів між місцевими компаніями, а так само міжнародних контрактів на державному рівні. Проведення юридичних консультацій по темі укладення масштабних угод і реалізації міжнародних проектів.