Засвідчення форс-мажорних обставин

 
  • Посвідчення форс-мажорних обставин та інших обставин непереборної сили. Такі обставини встановлюються Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами згідно порядку і регламенту посвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
  • Підставою для посвідчення форс-мажорних обставин або обставин непереборної сили є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зазначених в ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції від 02.09.2014 року, а також тими які були визначені сторонами при укладенні договору (типового договору), контракту, угоди, законодавчими, відомчими, іншими правовими або нормативними актами , які вплинули на обов’язки сторін таким чином, що зробили неможливим його виконання в термін, передбачений відповідно договору (типового договору), контракту, угоди, законодавчими, відомчими, іншими правовими або нормативними актами.
  • Форс-мажорні обставини або обставини непереборної сили засвідчуються після звернення одного або обох фізичних осіб та / або суб’єктів господарської діяльності зазначених в договорі, контракті, угоді, законодавчому відомчому або іншому правовому або нормативному акті. По кожному конкретному окремим договором, окремим податковим та / або іншими зобов’язаннями, виконання яких настав відповідно до умов договору, контракту, угоди, законодавчого, відомчого, іншого правового або нормативного акту і виконання яких стало неможливим через настання зазначених обставин непереборної сили (форс- мажорних).
  • Заява на встановлення таких обставин подається за підписом керівника підприємства, організації з печаткою підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається з його особистим підписом або довіреною особою за його дорученням, за наявності документально підтверджує документа про доручення.
  • До кожного з окремою заявою в ТПП України на встановлення форс-мажорних в обставин додається окремий комплект документів. Заявник несе повну відповідальність за правильне і належне оформлення встановленої форми заяви, за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів та інформаційних даних, вірність завірених їм копій документів відповідно до існуючого (чинним) законодавством України.
  • Неповне та неналежне оформлення встановленої форми заяви, неподання документів, передбачених в заяві, і так само невідповідність форми до потрібної категорії заявників, є підставою для відмови в прийнятті заяви без розгляду, про що заявник повідомляється в письмовій формі.